บริการ รถ 10 ล้อ

รถ 10 ล้อ เหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้า หรือสิ่งของที่มีปริมาณเยอะ และน้ำหนักมาก เพราะเป็นรถขนาดใหญ่รับน้ำหนักสิ่งของได้เยอะ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย สินค้าโรงงาน อุปกรณ์สำนักงานที่มีขนาดใหญ่ อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือเครื่องจักรกล เป็นต้น
รถบรรทุก 10 ล้อ ขนาดใหญ่ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 20 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 25 ตัน)
รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง 18 ล้อ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 25 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 50 ตัน)
รถบรรทุก 10 ล้อ พ่วง 22 ล้อ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 28 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 53 ตัน)

รถบรรทุกเทรลเลอร์ พ่วง 18 ล้อ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 25 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 45 ตัน)
รถบรรทุกเทรลเลอร์ พ่วง 22 ล้อ น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 30 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 50 ตัน)
  • รถบรรทุก 10 ล้อ vcango รถรับจ้าง